Klachtenregeling Anja In Zorg

Ontevreden over de geleverde zorg? Niet blij met een handeling? Ik hoor het graag!
Samen komen we er vast uit!

Wanneer we er samen niet uit komen ben ik via SoloPartners aangesloten bij de Geschilleninstantie GIDZ (reglement).

Deze klachtenregeling voldoet aan alle eisen vanuit de volgende wetten:

·        Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) (regeling) (stroomschema)
·        De Jeugdwet (regeling) (stroomschema)
·        Wet zorg en Dwang (Wzd) (regeling) (stroomschema)
·        Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (regeling) (stroomschema)

Valt de zorgverlening niet onder bovenstaande wetgeving? Dan wordt de klacht behandeld volgens het stroomschema klachtenregeling Wkkgz.

Het certificaat als bewijs van aansluiting bij de klachtenregeling van SoloPartners vind je hier.