Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. De informatie verstrekt op deze website kan zonder aankondiging en/of periodiek gewijzigd worden. Ondanks alle zorg die door ons is en wordt besteed aan de samenstelling en publicatie van deze website, aanvaardt InzichtIn geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en of het gebruik van de vermelde informatie.

Aan de inhoud van en de foto’s op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Eventuele links op deze website zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. InzichtIn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar deze eventuele links naartoe verwijzen.

Auteursrechten voor zowel de teksten als de foto’s op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan InzichtIn. Het is niet toegestaan teksten en/of foto’s en/of informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InzichtIn.